ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) (9 ธันวาคม 2563)
ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(จ้างเหมา) (18 มีนาคม 2563)
ประกาศผลพนักงานห้องยา (6 มีนาคม 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ(ห้องยา) (4 มีนาคม 2563)
รับสมัครพนักงานบริการ(ห้องยา) (20 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกาศผลพนักงานบริการ(ห้องฟัน) (20 กุมภาพันธ์ 2563)
รับสมัครพนักงานบริการ (12 ธันวาคม 2562)
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือ พนักงานประจำตึก (8 พฤศจิกายน 2562)
ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์(พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง) (31 พฤษภาคม 2562)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2563 (15 ธันวาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ (11 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 VM Server1ฯ (11 พฤศจิกายน 2563)