ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่ ทพ.วสันต์ สายเสวีกุล 033000463-4

หน่วยงานภายใน

ITA
FAI
EIA

หน่วยงานนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
15 ธันวาคม 2563
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2563
ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 VM Server1ฯ
18 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์(จ้างเหมา)
6 มีนาคม 2563
ประกาศผลพนักงานห้องยา
4 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ(ห้องยา)
20 กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัครพนักงานบริการ(ห้องยา)
20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลพนักงานบริการ(ห้องฟัน)
12 ธันวาคม 2562
รับสมัครพนักงานบริการ
8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเหลือ พนักงานประจำตึก
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์(พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง)
ดูทั้งหมด
8 เมษายน 2563
COVID-19 update real time
8 เมษายน 2563
วันที่ 8 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
3 เมษายน 2563
วันที่ 3 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 5 บ้านตะเคียนทอง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
1 เมษายน 2563
วันที่ 1 เมษายน 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลหนองใหญ่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. หมู่ 6 บ้านมาบยาง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกคัดกรองประชาชนในหมู่บ้านและเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
ดูทั้งหมด
11 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเแผยแพร่แผน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564
5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อค่าวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1 รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1รายการ
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพท์ เครื่องวัดอุณหภูมิ)
15 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
9 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
17 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2ฯ
7 ตุลาคม 2563
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 125 ปอนด์
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 (เครื่องซักผ้าอุตสาหรรม 125 ปอนด์ )
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 ฯ)
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
30 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
17 มิถุนายน 2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรม
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
10 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
5 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธันวาคม 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
14 ธันวาคม 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
e-GP-5000 e-GP-สูงสุด
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนกย.62(แบบ สขร.๑)
20 พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนสค.62(แบบ สขร.๑)
23 สิงหาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กค.62(แบบ สขร.๑)
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 มีนาคม 2562
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.๑)
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้เสนอราคาซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ดูทั้งหมด
16 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
9 มีนาคม 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท เอกเสคคิวทิฟ ED 28518862 2 TH
19 กุมภาพันธ์ 2564
ร้าน เทคแคร์ เลขที่ RE-63-018
18 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
แจ้งรับเช็ค บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด เลขที่ HO6312-006
5 มกราคม 2564
18 ธันวาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
6 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
2 ตุลาคม 2563
23 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
14 กันยายน 2563
27 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
21 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
13 กรกฎาคม 2563
18 มิถุนายน 2563
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
12 มิถุนายน 2563
ปริ้น เซอร์วิส PSV630316/316 PSV630408/324
9 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
26 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์ บริษัท คอมแพ็คสโตเร็จ EI 785445355 TH
26 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
7 พฤษภาคม 2563
15 เมษายน 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 เมษายน 2563
24 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
17 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
18 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
28 มกราคม 2563
5 มกราคม 2563
4 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562
24 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
26 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
24 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
1 พฤษภาคม 2562
24 เมษายน 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
19 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
11 มีนาคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
11 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
5 มีนาคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
15 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
6 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
1 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งบริษัทรับเช็ค
15 มกราคม 2562
แจ้งส่งเช็คทางไปรษณีย์
26 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
14 ธันวาคม 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค
21 พฤศจิกายน 2561
แจ้งบริษัทรับเช็ค