ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

9 ธันวาคม 2563

หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

**************************************************************************************************************************************************

รายละเอียดภายในลิ้ง ---->>> หนังสือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  <<<---- รายละเอียดภายในลิ้ง

**************************************************************************************************************************************************

mail   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

 *************************************************************************************************************************************************