รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาลหนองใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ไฟล์แนบ