19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน

27 สิงหาคม 2566

19.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผุ้บริหารรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน


ไฟล์แนบ