17.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566

27 สิงหาคม 2566

17.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2566


ไฟล์แนบ