16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่่วยงาน

29 สิงหาคม 2566

16.2.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่่วยงาน


ไฟล์แนบ