งานบริหารความเสี่ยง

http://nyhos.thai-nrls.org/

yes Data dictionary อุบัติการณ์ความเสี่ยง

yes บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ HRMS on Cloud _ NRL

yes Template _ Definition Risk Incident_HRMS _ NRLS_621201

yes  คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud-(6ธค62)

smileysmileysmiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​​​​​​​​

http://hscs.ha.or.th/63/  แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย  (เริ่มทำแบบสำรวจ 1 มีนาคม 2563 - 30 เมษายน 2563)