งานบริหารความเสี่ยง ( RM )

https://nyhos.thai-nrls.org/

yes Data dictionary อุบัติการณ์ความเสี่ยง

yes บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงของระบบ HRMS on Cloud _ NRL

yes Template _ Definition Risk Incident_HRMS _ NRLS_621201

yes  คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud-(6ธค62)

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​smiley​​​​​​​​​​​​​​

https://hscs.bmv.co.th/66/login.php  แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัย  (เริ่มทำแบบสำรวจ 1 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566)