แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู

                                      
 

กายภาพบำบัด

              กายภาพบำบัดคือการช่วยเหลือในการแก้ไขและฟื้นฟูการดูแลสุขภาพและการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของมนุษย์ด้วยวิธีการทางกายภาพการบำรุงรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจผู้ที่รักต้องได้รับการดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดัง ๆ ตามหลักกล่าววิทยาศาสตร์หรือหัวเรื่อง: การกระทำอื่น ๆ ของรัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีหัวเรื่อง: การทางกายภาพบำบัดหรือหัวเรื่อง: การใช้เครื่องมือตามหลักวิทยาตำแหน่งที่ศาสต ์  

นักกายภาพบำบัด

  • กภ ธนาภรณ์ สิทธิพรวรกุล
  • กภ กรกมล ธนพงศ์นุโรจน์
  • กภ สมฤทัย ชุนถนอม

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาทำการ

ในเวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.00 -16.00 น.

นอกเวลาราชการวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 16.00 -20.00 น.     

เบอร์โทรติดต่อ 038-219310 ต่อ 127