โรงพยาบาลหนองใหญ่ มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No gift policy

12 ธันวาคม 2566