แจ้งเบอร์ใหม่ 033-000463, 033-000464 เบอร์เดิม 038-219311,038-219312, 038-219627, 038-219413, Fax 038-219145 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน Click

หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลหนองใหญ่

enlightenedหมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงาน